A. Utenfor banen og banegrenser

Utenfor banen er definert av:

B. Straffeområder

Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

B-3 Provisorisk ball for ball i et straffeområde

Hvis en spiller ikke vet om hans eller hennes ball er i straffeområdet på hull 5, dog bare frem til 100-metersmerket, kan spilleren spille en provisorisk ball etter regel 18.3, som er modifisert på følgende måte:
Ved spill av den provisoriske ballen kan spilleren bruke slag-og-lengde fritaksmuligheten (se regel 17.1d(1)), bakover-på-linjen fritaksmuligheten (se regel 17.1d(2)) eller sideveis fritaksmulighet (se regel 17.1d(3)). Så snart spilleren har spilt en provisorisk ball etter denne regelen, kan han eller hun ikke bruke andre muligheter etter regel 17.1 relatert til den opprinnelige ballen. I å avgjøre når den provisoriske ballen blir spillerens ball i spill eller hvis den må eller kan bli oppgitt gjelder regel 18.3c(2) og 18.3c(3) unntatt at:

Straff for brudd på lokale regel: Generell straff

E. Spesielle eller påkrevde fremgangsmåter for fritak

E-3 Ballplassering

Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:

Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a

E-5 Alternativ til slag og lengde for mistet ball eller ball utenfor banen

Når en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen, kan spilleren fortsette på følgende måte i stedet for å fortsette etter slag og lengde.

Med to straffeslag kan spilleren ta fritak ved å droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i dette fritaksområdet (se regel 14.3):

To anslåtte referansepunkter:

  1. Referansepunkt for ball: Punktet der den opprinnelige ballen er anslått å ha:
    • Kommet til ro på banen, eller
    • Sist krysset banegrensen for å gå utenfor banen.
  2. Referansepunkt for fairway: Punktet på fairway på hullet som spilles som er nærmest ballens referansepunkt, men ikke nærmere hullet enn ballens referansepunkt.

Ved bruk av denne lokale regelen betyr «fairway» alle områder med gress i det generelle området som er klippet i fairwayhøyde eller lavere.

Hvis en ball er anslått å være mistet på banen eller sist krysset banegrensen før fairway begynner, kan fairwayens referansepunkt være en klippet vei i gresset eller et utslagssted på hullet som spilles, klippet i fairwayhøyde eller lavere.

Størrelse på fritaksområde basert på referansepunkter: Hvor som helst mellom:

Men med følgende begrensninger:

Begrensninger for plassering av fritaksområde:

Så snart spilleren setter en ball i spill etter denne lokale regelen:

Men, spilleren kan ikke bruke denne muligheten for å ta fritak for den opprinnelige ballen når:

En spiller kan bruke denne muligheten for å ta fritak for en provisorisk ball som ikke er funnet eller er kjent eller så godt som sikkert utenfor banen.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

F. Unormale baneforhold og integrerte gjenstander

Grunn under reparasjon (GUR)

Uflyttbare hindringer

Alle avstandsstaker på banen behandles som uflyttbare hindringer hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1. Fritak er ikke tillatt å bli tatt etter regel 15.2.

Straff for brudd på lokal regel: Generell straff

I-1.2 Trening før runder

Regel 5.2b er modifisert på denne måten: En spiller kan trene på konkurransebanen før eller mellom runder. Dette gjelder for alle klubbtureringer unntatt klubbmesterskapet og klubbmesterskapet for seniorer.

N. Robotklippere

N-1 Robotklippere

På denne banen brukes motoriserte robotklippere som ikke må stoppes, løftes eller klipperetning påvirkes. En klipper i ro og i ladestasjon er en uflyttbar hindring. Fritak må tas etter regel 16.1. En ball i bevegelse som ved et uhell blir stoppet eller får forandret retning av en klipper i bevegelse, må spilles fra der den kommer til ro, se regel 11.1b. En ball i ro som flyttes av en klipper i bevegelse må plasseres tilbake, se regel 9.6. Hvis en klipper i bevegelse fysisk påvirker spillet, kan spilleren vente til klipperen har flyttet seg og ikke lenger gir slik påvirkning.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.