A. Utenfor banen og banegrenser

Utenfor banen er definert av:

B. Straffeområder

Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.
Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

B-3 Provisorisk ball for ball i et straffeområde

Hvis en spiller ikke vet om hans eller hennes ball er i straffeområdet på hull 5, dog bare frem til 100-metersmerket, kan spilleren spille en provisorisk ball etter regel 18.3, som er modifisert på følgende måte:
Ved spill av den provisoriske ballen kan spilleren bruke slag-og-lengde fritaksmuligheten (se regel 17.1d(1)), bakover-på-linjen fritaksmuligheten (se regel 17.1d(2)) eller sideveis fritaksmulighet (se regel 17.1d(3)). Så snart spilleren har spilt en provisorisk ball etter denne regelen, kan han eller hun ikke bruke andre muligheter etter regel 17.1 relatert til den opprinnelige ballen. I å avgjøre når den provisoriske ballen blir spillerens ball i spill eller hvis den må eller kan bli oppgitt gjelder regel 18.3c(2) og 18.3c(3) unntatt at:

Straff for brudd på lokale regel: Generell straff

E. Spesielle eller påkrevde fremgangsmåter for fritak

E-3 Ballplassering

Når en spillers ball ligger i en del av det generelle området klippet i fairwayhøyde eller lavere, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:

Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a

F. Unormale baneforhold og integrerte gjenstander

Grunn under reparasjon (GUR)

Uflyttbare hindringer

Alle avstandsstaker på banen behandles som uflyttbare hindringer hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1. Fritak er ikke tillatt å bli tatt etter regel 15.2.

Straff for brudd på lokal regel: Generell straff

I-1.2 Trening før runder

Regel 5.2b er modifisert på denne måten: En spiller kan trene på konkurransebanen før eller mellom runder. Dette gjelder for alle klubbtureringer unntatt klubbmesterskapet og klubbmesterskapet for seniorer.